Ydelser

 

Når et nyt byggeri skal planlægges er der en række beslutninger som skal træffes. Det kan i den forbindelse være svært, at træffe de rette beslutninger og i det hele taget at forestille sig, hvilke konsekvenser disse beslutninger får. I den forbindelse kan vi give jer muligheden for, at kunne træffe velfunderede valg – igennem virtuel brugerinvolvering.

Igennem anvendelse af forskellige grader af Virtual Reality kan vi gøre jer i stand til at opleve byggeriet, som om i var der i virkeligheden, lang tid før entreprenørerne er gået i gang med at bygge.

Anvendelsesområderne er mange og projektet behøver ikke være stort førend anvendelse af virtuel brugerinvolvering kan være med til at skabe værdi. Selv ved små projekter, kan interaktive visualiseringer igennem Virtual Reality være med til at give en bedre forståelse for konsekvenserne af de beslutninger, der under alle omstændigheder skal træffes.

[Læs mere]

Med erfaring fra et bredt udsnit af byggebranchens både praktiske og teoretiske facetter, samt dybdegående indsigt i udvikling- og implementering af ny IKT, tilbyder vi vores klienter rådgivning i forbindelse med:

- Behovsanalyser og procesoptimering

- Implementering af nye softwaresystemer

- Udvikling af nye IKT-systemer

- Implementering af nye digitale-standarder

- Digital kvalitetssikring

- Undervisning og assistance i BIM-projektering

- Udvikling af BIM-strategier

[Læs mere]