Virtuel brugerinvolvering

VBI-Konceptet

Ved anvendelse af vores Virtuelle brugerinvolverings koncept (VBI), får I muligheden for, at involvere jeres klienter og deres brugere, igennem et gennemprøvet og effektivt koncept. På en meget realistisk og intuitiv manér giver VBI muligheden for, at i som rådgivere kan skabe rammerne for, at brugerne forstår det de ser og derved kan give værdifuld input til deres fremtidige arbejdsplads, bolig, uddannelsesinstitution eller lignende.

Igennem anvendelse af Virtual Reality og et interaktionsbord, som tillader flere brugeres input samtidigt, kan brugerne i samarbejde udarbejde løsningsforslag til konkrete fokusområder og direkte afprøve dem i virtuelle mock-ups. VBI-Konceptet muliggør derved en ligetil metode til involvering af brugerne, uden behov for store lokaler, samt håndværkere for at kunne afprøve et løsningsforslag.

Derudover giver den virtuelle brugerinvolvering en række nye muligheder, som igennem traditionelle metoder ikke er mulige, eller omkostningstunge. Herunder mulighed for:

• Afprøvning af hele afsnit, frem for et rum ad gangen.
• Brugerinvolvering over internettet, hvor transport til og fra brugerinvolveringsfaciliteterne for brugerne kan spares væk.
• Detaljerede og realistiske visualiseringer af de fremtidige forhold, allerede før dispositionsforslaget.
• At opleve designforslagene sammen med andre igennem multiplayer og Virtual Reality, hvorved det også bliver muligt at afprøve arbejdssituationer i det virtuelle miljø.
• Bedre formidling til eksterne brugere, som ikke får mulighed for at deltage i selve brugerinvolveringen, igennem online 3D-viewer af de designforslag, som er udarbejdet under brugerinvolveringen.

OBS! VBI er pt. under udarbejdelse – en version 1.0 forventes at udkomme i løbet af 2016.
I er dog mere end velkomne til at kontakte os for en demonstration af VBI, eller muligheden for at afprøve konceptet på et konkret projekt.

Facilitering af virtuelle brugerprocesser

I forbindelse med anvendelse af virtuel brugerinvolvering, tilbyder vi assistance til facilitering af brugerprocessen.

Har I ikke selv resurserne til at drive en brugerinvolveringsproces, eller mangler i hjælp til at styre den, kan vi med hjælp fra vores samarbejdspartnere varetage denne for jer. Med os i spidsen for jeres brugerinvolveringsproces får I et struktureret og gennemarbejdet forløb, hvor brugerinvolveringen gennem afprøvede processer udmunder i resultater, som efterfølgende kan implementeres i det konkrete projekt.
I et traditionelt forløb starter vi med, at udarbejde en forundersøgelse, således vi har den nyeste viden om det konkrete område inden brugerinvolveringen påbegyndes. Herefter startes selve brugerinvolveringen med et inspirationsoplæg, sådan scenen bliver sat. Under selve brugerinvolveringen, bliver deltagerne/brugerne stillet nogle lette opgaver, som sikrer, at de kommer i gang, men samtidig uden at de bliver låst i deres kreative frihed. Vi støtter brugerne under forløbet og giver indspark, hvis de går i stå. Oftest vil vi opdele brugerinvolveringen i flere delforløb, således der kommer så meget brugbar information ud af denne som muligt, men det vil til hver en tid afhænge af det konkrete projekt. Slutteligt indsamles informationen fra den konkrete brugerinvolvering og resultaterne samles i rapportform. Rapporten, som indeholder anbefalinger i forhold til brugernes input, bliver herefter afleveret til Jer som rådgivere og denne samt det udarbejdede 3D-miljø kan herefter formidles til brugere, samt eksterne (som ikke deltog under brugerinvolveringen), hvorefter processen kan starte forfra eller afsluttes.

Under alle omstændigheder får I, en totalløsning, hvor vi både sørger for, at de nødvendige værktøjer er tilgængelige, varetager selve brugerinvolveringsprocessen og behandler resultaterne. Det eneste i skal gøre er derfor, at prioritere ud fra de forudsætninger brugerne har stillet i samarbejde med bygherren.

Konsulentydelser

I forbindelse med anvendelse af virtuel brugerinvolvering er det ikke ligegyldigt, hvilken løsning der benyttes. Mulighederne er mange og variationerne i prisniveauet er stor. Med os som sparringspartner, kan vi sørge for, at I ikke blot bliver i stand til at opnå den ønskede funktionalitet og kvalitet, men også opnår den størst mulige værdi for mindst mulig kapital.

For at kunne gøre dette, tilbyder vi:

• Rådgivning i forhold til valg af teknisk opsætning
• Rådgivning i forbindelse med opsætning af jeres BIM-miljøer, således de kan anvendes som grundlag for virtuel brugerinvolvering
• Bistand i forhold til, at opnå et hensigtsmæssigt workflow, som sikrer en let og smertefri overgang mellem BIM og den virtuelle brugerinvolvering.

Skræddersyede løsninger

Står I med en speciel visualiseringsopgave, kan vi skræddersy en løsning, der passer til netop jeres behov. Vi kan udvikle visualiseringer til en række forskellige platforme og ingen opgave er i udgangspunktet for lille elle stor. Få tilføjet lige præcis den funktionalitet I har behov for, få visualiseret hele bygninger, eller sågar bydele i lige præcis den billedkvalitet i ønsker – Kun fantasien sætter grænser!

Eksempler på skræddersyede visualiseringer kunne være:

• Salgsmateriale for ejendomsudviklere
• Modificeringsværktøjer for typehusfirmaer
• Formidling af byudviklingsprojekter
• Visualisering af produktfunktioner

Vi er altid åbne over for nye opgaver og tager gerne en uforpligtende samtale om netop din visualiseringside.


Vores Klienter