Rådgivning

IKT Standarder

Søger i at standardisere samarbejdet internt eller mellem samarbejdspartnere, bistår Evokon gerne med rådgivning til udarbejdelse af standarderne. Med en IKT standard sikres det at der bliver genereret den rette mængde af information, hvilket er med til at der ikke er så meget tidsspild i form af kommunikation ved hvert projekt, med standarder hvad enten i laver dem selv eller vi laver dem og gennemgår dem med jer, er der dannet grobund for en bedre og mere ensformet kommunikation fremover. IKT standarden er et dokument der anvendes som regelsæt ved en bestemt proces eller arbejdsgang, standarden kan indeholde.

• Regler.
• Retningslinjer.
• Best practice fra virksomheden.

Eller hvad i ønsker der skal være indeholdt i den standard der skal ligge til grund for jeres projekter.
oice.

BIM Strategier

Startegier giver et godt overblik over hvor en virksomhed er placeret i forhold til branchen og konkurrenterne. Strategien definere udgangspunktet og det forventede mål, og på det grundlag er det muligt at lave en mere detaljeret handlingsplan. Evokon er behjælpelig med såvel den overordnede markeds/konkurrent analyse samt en brugbar handlingsplan, der sikre at alle arbejder frem mod det samme mål. Fælles for strategiudvikling er følgende elementer.

• MISSION: Hvorfor er vi her? Hvad er meningen.
• VISION: Hvor vil vi gerne hen?
• VÆRDIER: Formulering af proces og implementering

Strategien skal løbende tilpasses de markeder virksomheden agere på samt til de nye konkurrenter der kan dukke op, og det kræver som regel tilpasning af strategien, men vil ofte kunne klares i selve handlingsplan og ikke den overordnede strategi.

BIM projektering

Evokon tilbyder hjælp til projektering af 3D modeller i Revit, samt opsætning af templates til virksomheder, vælger i Evokon som samarbejdspartner til BIM projektering får i en samarbejdspartner der går op i at levere det aftalte arbejde til aftalt tid samt meget fleksible konsulenter til at projektere jeres bygning. Ingen opgaver er for små. BIM Projektering kan indeholde følgende.

• Projektering af 3D model i Revit.
• Opsætning af templates.
• CCS kodning af modellen.
• Digitalisering af ekst. Ejendomme
• Implementering af software ved skift fra 2D til 3D
• Opstartskurser og undervisning.

Der er mulighed for at vælge enkelte del ydelser og hvis i har specifikke behov til projekteringen, hjælper vi gerne med udarbejdelsen af disse.

BIM Kvalitetssikring

Evokon tilbyder kvalitetssikring af bygningsmodeller, indeholdende i kvalitetssikringen kan være følgende ydelser.

• Bygherrerådgivning i forbindelse med at definere krav og regler, ud fra hvad der skal kvalitetssikres.
• Automatisk generering af Fejlrapport, hvis dette er nødvendigt.
• Projekterings arbejde i forbindelse med udarbejdelse af rettelser.

Da det er muligt at udveksle bygningsmodeller over cloud løsninger, kan vi rette modellen fra vores kontor eller vi kan komme ud til jer. Vi er behjælpelige med kvalitetssikring under hele processen eller enkelte dele af den. Kvalitetssikringen kan være af en enkelt model eller af flere modeller der samles i en fælles model.


Vores Klienter